LicenseMusicBG Ltd. е независимо дружество за колективно управление  на авторски и сродни права.
Министерство на културата, удостоверение № У-9/18.03.2019 г.LicenseMusicBG Ltd.

Централен офис: ул. Леге 10, София 1000, България

понеделник - петък :  14:00 - 19:00

тел : +359 2 9801548 

e-mail: licensemusicbg@gmail.com

 

Оля Стоянова - управител

Гергана Стоянова - директор реклама и комуникации

Бойко Стоянов - технически директор

Петър Петров - компютърни технологии

Taktix Group Ltd. - поддръжка

e-mail: support@taktix.eu

Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.
Моля попълнетелипсващите полета.